Hazine arazisinde elektrik üretilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe girdi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek Hazine taşınmazları üzerinde güneş ve rüzgar enerjileri başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek.

Buna göre, uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar yararlanabilecek. İrtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihaleler, Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık artırmayla yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.